Autoškola Tempo s.r.o.

Dukelských hrdinů 252, Rakovník    tel.+420 313 512 660   +420 737 919 795   email : autoskola-tempo@autoskola-tempo.cz

                                                                                                                                                                                                         

     

         Jak se přihlásíte?            

Pokud jste se rozhodli pro některý z našich kurzů, potom musíte nejprve splnit zejména tyto podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. v §13 odst.1.:

 • podat písemnou žádost (viz vpravo)

 • splnit podmínku věku pro příslušnou skupinu: začít výuku a výcvik lze 18 měsíců před dovršením tohoto věku

 • doložit zdravotní způsobilost (formulář viz vpravo)                                                                                                                    

 • mít na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt, který doloží:

  • český občan zpravidla občanským průkazem

  • cizinec z EU či EHP potvrzením o přechodném pobytu z cizinecké policie

  • cizinec ze třetí země dlouhodobým vízem

  • diplomat nebo člen technického personálu ambasády odpovídajícím průkazem

 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu řízení (čestné prohlášení na žádosti)

  (v případě jakýchkoli nejasností Vám poradíme)

Postupujte prosím podle následujících pokynů:

Zdravotní způsobilost

Na razítku lékaře musí být čitelné jméno lékaře (strojem, tiskacím písmem). Dále musí být na razítku uveden text "praktický lékař". Podle zákona č. 361/2000 Sb. smí Vaši žádost potvrdit registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče nebo kterýkoli praktický lékař.

 

Pokud máte vyplněnou žádost a potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti navštivte v provozní době naši provozovnu. Zde s Vámi domluvíme veškeré podrobnosti spojené se zahájením Vašeho kurzu.

Současně s podáním "Žádosti" je třeba zaplatit kursovné, popřípadě zálohu ve výši 2000 Kč.


 

            

 

Provozní doba kanceláře :    Po,Út,Čt : 7.30-12.00 / 12.30-16.30      St,Pá : 7.30-12.00 / 12.30-14.30