Autoškola Tempo s.r.o.

Dukelských hrdinů 252, Rakovník    tel.+420 313 512 660   +420 737 919 795   email : autoskola-tempo@autoskola-tempo.cz

     

Skladba z první části zkoušky pro žadatele o řidičské oprávnění pro skupinu A a její podskupiny

Úkon č. 1: Vedení motocyklu bez spuštěného motoru

V této úloze žadatel prokazuje, zda vůbec dokáže manipulovat s motocyklem – zda není pro něj příliš těžký. Uchazeč sejme motocykl ze stojanu, vede jej po přímé linii po dráze délky 10 m, poté provede dostatečné „nadjetí“ a couváním umístí sebe i motocykl do obrysu vymezeného kužely (3 x 2 m). Poté uchazeč vyvede motocykl opět do původního směru a pokračuje po přímce dalších 10 m k hraničnímu kuželu. Zde postaví motocykl na hlavní (parkovací) stojan. CHYBY: Schopnost k samostatnému ovládání není dána, pokud uchazeč nepostaví motocykl na stojan nebo neumí motocykl sejmout ze stojanu, nebo v případě pokud mu motocykl spadne.

 

Úkon č. 2: Projetí zatáčky ve tvaru U

Další úkon spočívá v provedení obrátky o 180º vhodnou rychlostí (rychleji než krokem – zkušební komisař sleduje úkon) ve vymezeném prostoru. Maximální poloměr otáčky jsou 4 m. Žadatel musí při průjezdu zatáčkou provést potřebné naklonění do středu otáčení. CHYBY: Nízká rychlost při průjezdu zatáčkou – žadatel neprovede naklonění, vyjetí z prostoru vymezeného kužely, převrhnutí některého kužele, sejmutí chodidel z opěrek.

 

Úkon č. 3: Slalom při nízké rychlosti

Uchazeč projede slalomem rychlostí chůze (cca 4 km/h) při udržení rovnováhy. Rychlost udržuje vhodným ovládáním spojky, plynu a brzd. CHYBY: Překročení rychlosti chůze, vynechání kužele, převrhnutí některého kužele, sejmutí chodidel z opěrek.

 

Úkon č. 4: Slalom při rychlosti 50 km/h

Uchazeč se rozjede (v přímém směru, na ose kuželů) na rychlost 50 km/h a poté nezměněnou rychlostí projede slalom. CHYBY: Nízká rychlost při průjezdu slalomem, vynechání kužele, převrhnutí některého kužele, sejmutí chodidel z opěrek.

 

Úkon č. 5: Vyhnutí se překážce při rychlosti 50 km/h

V rychlosti 50 km/h (u skupiny AM 45 km/h) musí uchazeč provést vyhnutí z přímého směru vlevo o cca 0,9 m od podélné osy dráhy. V průběhu vyhýbacího manévru nesmí uchazeč brzdit. CHYBY: Nedosažení předepsané rychlosti před zahájením vyhýbání, dřívější nebo nedostatečné vyhnutí se, brzdění při vyhýbacím manévru, není přibližně dosaženo původní jízdní osy, sejmutí chodidel z opěrek, převrhnutí některého kužele.

 

Úkon č. 6: Brzdění s nejvýše možným zpomalením

Uchazeč se na dostatečně dlouhém úseku rozjede na rychlost 50 km/h (u skupiny AM na 45 km/h). Po průjezdu mezi dvojicí řídících kuželů (předním kolem) začne uchazeč brzdit s největším možným zpomalením. CHYBY: Nedosažení předepsané rychlosti před zahájením brzdění, nedosažení potřebného zpomalení, nezastavení před příčnou souvislou čárou, použití jen jedné brzdové páky, podstatné odchýlení od jízdní osy, zhasnutí motoru

 

Úkon č. 7: Stop and go

Žadatel provede z pomalé jízdy několikanásobné zastavení a rozjetí se. Zastavení provede celkem 4x. Při prvních dvou zastaveních se opře o zem pravou nohou, poté dvakrát levou nohou, druhá noha zůstává na opěrce. Při tomto úkonu by měl uchazeč dokázat, že náklon motocyklu na jednu nebo druhou stranu je vědomý a že má motocykl plně pod kontrolou. CHYBY: Rozjezd na špatný rychlostní stupeň, zhasnutí motoru, nohy nejsou při jízdě na stupačkách. Nesprávné pořadí kladení nohou na zem.

 

Úkon č. 8: Sestava manévrů prováděných při jízdě krokem

CHYBY: Rozjezd na špatný rychlostní stupeň, zhasnutí motoru, nohy nejsou při jízdě na stupačkách, nesprávné pořadí kladení nohou na zem.

 

Úkon č. 9: Sestava manévrů prováděných při rychlosti 50 km/hod

Provozní doba kanceláře :    Po,Út,Čt : 7.30-12.00 / 12.30-16.30      St,Pá : 7.30-12.00 / 12.30-14.30